Biertowice 243
32-440 Sułkowice
tel. 12-273-28-39
Jak dojechać...

Myśl

Głupstwa dorosłych nazywa się zajęciami. Kiedy zaś chłopcy głupstwami się zajmują, dorośli wymierzają im karę. | Św. Augustyn