Biertowice 243
32-440 Sułkowice
tel. 12-273-28-39
Jak dojechać...

Myśl

Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu co On ma zrobić, ale aby Bóg powiedział, co człowiek ma zrobić. | św. Augustyn