Biertowice 243
32-440 Sułkowice
tel. 12-273-28-39
Jak dojechać...

Myśl

Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości | św. Jan Paweł II